10/02/2017

Chương trình huấn luyện “Nâng cao nghiệp vụ quản lý sản xuất”

Vào ngày 4 – 5 – 6/01/2017 và ngày 11 – 12 – 13/01/2017 công ty cổ phần giải pháp A+ Việt Nam đã tổ chức thành công khóa huấn luyện “Nâng cao nghiệp vụ quản lý sản xuất” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tham gia huấn luyện là giảng viên Lê Quang Đạo – chuyên gia cao cấp công ty A+ cùng […]