Nhằm góp sức thúc đẩy nền kinh tế Việt nam trong thời kỳ hội nhập hôm nay, chúng tôi tập trung vào hỗ trợ 2 chủ thể kinh tế cơ bản nhất là DOANH NGHIỆP và NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Phần tư vấn cải tiến doanh nghiệp

Với DOANH NGHIỆP, chúng tôi tập trung chuyên sâu vào chương trình HỖ TRỢ CẢI TIẾN DOANH NGHIỆP.

Thông thường chỉ cần 01 buổi khảo sát, các chuyên gia của chúng tôi có thể giúp Doanh nghiệp hiểu rõ các vấn đề cản trở sự phát triển, đồng thời đề xuất lên phương án cải tiến hữu hiệu cho Doanh nghiệp với chi phí thấp nhất…

Đặc biệt, điều thú vị nhất đối với doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ này là DN sẽ được chúng tôi đồng hành trong suốt quá trình hỗ trợ giải quyết từng vấn đề, nghĩa là các chuyên gia của chúng tôi sẽ Cầm Tay Chỉ Việc cho nhân viên, quản lý của doanh nghiệp để sau khi dự án kết thúc thì Doanh Nghiệp vẫn dễ dàng tiếp tục các hoạt động cải tiến với nguồn nhân lực của mình…

> Xem chi tiết chương trình HỖ TRỢ CẢI TIẾN DOANH NGHIỆP

 

Phần tư vấn cá nhân

Với NGƯỜI LAO ĐỘNG, chúng tôi có chương trình HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN.

Dựa trên khoa học về xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tiên tiến trên thế giới, chúng tôi nghiên cứu đặc điểm riêng của nguồn nhân lực Việt nam, từ đó xây dựng nên một chương trình đánh giá và huấn luyện cá nhân chuyên sâu và hiệu quả nhất, phù hợp với từng cá nhân, đặc biệt là khối lao động trí tuệ đã, đang và sẽ đảm nhiệm những vai trò quan trong trong quản trị và phát triển doanh nghiệp…

Thông qua chương trình huấn luyện này, các cá nhân sẽ được chuyên gia đặt câu hỏi, gợi ý giúp cho hiểu rõ nhất về bản thân mình… từ đó xác định rõ mục tiêu công việc và định hướng phát triển cá nhân trong cả cuộc đời, cuối cùng từng cá nhân sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp huấn luyện thành thạo các kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu cuộc đời…

> Xem chi tiết về chương trình HUẤN LUYỆN PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN