Giảm Chi Phí Sản Xuất Bằng Công Cụ KAIZEN

Tăng Cường Nghiệp Vụ Quản Lý Sản Xuất
21/01/2017
Hoàn Thiện Kỹ Năng Thuyết Trình
21/01/2017

Giảm Chi Phí Sản Xuất Bằng Công Cụ KAIZEN

Hoạt động tại nhà máy của bạn có đang gắn liền với việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí?

Nhà máy đã có hệ thống cải thiện chi phí giúp nâng cao năng suất và lợi nhuận hàng ngày chưa?

 • Làm thế nào để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và tăng lợi nhuận?
 • Làm thế nào để xác định và giảm thiểu Muda, Mura, Muri, qua đó gắn liền với hoạt động cải thiện chi phí?
 • Bạn muốn ngăn ngừa việc phát sinh những chi phí không cần thiết (chi phí hao tổn) hoặc các chi phí không nằm trong kế hoạch?
 • Bạn muốn biết cách quản lý mục tiêu sao cho có thể cải thiện được chi phí?
 • Bạn muốn nâng cao ý thức về chi phí đối với nhân viên của mình?

Khóa học tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh về chi phí và đảm bảo mức độ sinh lời cho nhà máy, một vấn đề được xem là sống còn cho các nhà máy hiện nay. Khóa học sẽ giúp học viên nắm bắt được các phương pháp thực tiễn cần thiết để giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình quản lý nhà máy mình.

ĐỐI TƯỢNG Trưởng xưởng, trưởng các bộ phận, nhân viên quản lý các bộ phận, nhân viên phụ trách vấn đề chi phí
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO Rèn luyện kiến thức và cách ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể
MỤC TIÊU
 • Hiểu được bản chất của chi phí và mối liên hệ với lợi nhuận
 • Nắm bắt được các phương pháp cải thiện chi phí để có thể áp dụng ngay vào thực tế
 • Nâng cao năng lực thực tiễn về cải tiến chi phí sản xuất thông qua các bài tập thực hành
NGÔN NGỮ Tiếng Việt
NỘI DUNG Phần 1: Hiểu về chi phí
Định nghĩa về chi phí, mối quan hệ giữa chi phí với lợi nhuận
1. Định nghĩa chi phí
2. Cơ cấu chi phí
Phần 2: Nâng cao năng lực cải thiện chi phí
Hiểu các quy tắc cải thiện chi phí và vận dụng vào hiện trường
1. Hiểu các quy tắc cải thiện chi phí
2. Cắt giảm chi phí nhân công ― Cải thiện năng suất (Nâng cao năng lực và hiệu suất lao động)
3. Cắt giảm chi phí nguyên vật liệu ― Giảm chi phí nguyên vật liệu mua về (Phương pháp cắt giảm chi phí VE/VA)
4. Cắt giảm kinh phí khác ― Trực quan hóa các kinh phí có thể quản lý được và áp dụng vào hiện trường
5. Các chi phí khác ― Chi phí hàng sai hỏng là gì? Cắt giảm lượng tồn kho
Phần 3: Triển khai hoạt động cải thiện chi phí
Mô phỏng quy trình PDCA để cải thiện chi phí
1. Quyết định mục tiêu cải tiến
2. Quyết định cách tiến hành hoạt động cải tiến
i. Xác định các danh mục cần cải tiến chi phí dựa theo dữ liệu
ii. Phân tích dữ liệu và đề ra những điểm cần cải tiến, những ý tưởng cải tiến
iii. Quyết định giá trị mục tiêu và xây dựng kế hoạch
iv. Phân công nhiệm vụ và phương pháp cải tiến áp dụng cho từng mục
Phần 4: Kế hoạch áp dụng
 • Thời lượng: 2 ngày (4 buổi)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Học phí: Liên hệ sớm để nhận ưu đãi
 • Địa điểm: Thay đổi theo từng khóa huấn luyện cụ thể
 • Hình thức HL: HL tập trung nhiều khách hàng hoặc HL theo yêu cầu (Public hoặc In-house)

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 04.6290.1166 hoặc Email: tuvan1@apluskaizen.vn