Chính sách bảo mật

1. Thu thập thông tin cá nhân

Quý khách có thể sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Email, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. A+ không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Các thông tin thu thập thông qua website của A+ sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ khách hàng khi sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc khách hàng, cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên website, thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của A+.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

A+ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật, thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm và dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu bạn đăng kí nhận email thông báo.

3. Chia sẻ thông tin cá nhâ

Ngoại trừ các trường hợp về Sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp như sau:

(a) chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này;

(b) bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn;

(c) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(d) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.