Thực Hành Kỹ Năng Lãnh Đạo

Hoàn Thành Vượt Kế Hoạch Với Quản Lý KPI
21/01/2017
Nâng Cao Nghiệp Vụ Tổ Trưởng Sản Xuất
20/02/2017

Thực Hành Kỹ Năng Lãnh Đạo

Bạn đã nhận thức và phát huy hiệu quả kỹ năng lãnh đạo của mình trong công việc?

 • Năng lực lãnh đạo không phải chỉ là tố chất mà cũng là 1 kỹ năng có thể học và rèn luyện, bạn có tin như vậy không?
 • Tại sao kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm làm việc lâu năm không đủ đảm bảo cho bạn trở thành một người lãnh đạo giỏi. Vậy bạn còn thiếu những gì?
 • Là lãnh đạo 1 nhóm, bạn đã biết cách phát huy khả năng lãnh đạo, khuyến khích và khơi dậy quyết tâm cho nhân viên trong nhóm để cùng đạt mục tiêu đề ra?

Khóa học “Thực Hành Kỹ Năng Lãnh Đạo”

 

ĐỐI TƯỢNG Quản lý cấp trung và ứng viên quản lý cấp trung (Trưởng phó các phòng ban, giám sát, và quản lý các dự án)
PHƯƠNG PHÁP

ĐÀO TẠO

Rèn luyện kỹ năng thông qua các trò chơi, thảo luận nhóm, trình bày, bài tập tình huống, đóng vai, v.v.
MỤC TIÊU
 • Hiểu rõ vai trò và các đức tính, kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo
 • Nắm vững kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề phát sinh 1 cách thấu đáo.
 • Nâng cao kết quả làm việc của nhóm và kỹ năng dẫn dắt các thành viên trong nhóm.
NGÔN NGỮ Tiếng Việt
NỘI DUNG Phần 1: Xây dựng nền tảng của người lãnh đạo

 • Định nghĩa, vai trò của người lãnh đạo
 • Sự khác biệt giữa người quản lý và người lãnh đạo
 • Lựa chọn mô hình, trường phái lãnh đạo hiệu quả

 

Phần 2:  Rèn luyện kỹ năng, nâng cao nghệ thuật lãnh đạo
1. Giao tiếp với hiệu quả thuyết phục cao nhất

 • Khắc phục rào cản giao tiếp
 • Kỹ năng thể hiện và quan sát
  ~ Giao tiếp ngôn ngữ & phi ngôn ngữ ~
 • Nghệ thuật lắng nghe
 • Kỹ năng dẫn dắt cuộc họp hiệu quả

2. Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả

 • Cách nhận dạng vấn đề
 • Quy trình giải quyết vấn đề
 • Phương pháp phát triển các giải pháp thay thế
 • Phương pháp thu phục sự đồng thuận
 • Vai trò là người giải quyết vấn đề của lãnh đạo

3. Nghệ thuật dẫn đầu, huấn luyện cấp dưới

 • Quy trình huấn luyện
 • Vai trò của người lãnh đạo trong việc huấn luyện
 • Quản lý yếu tố con người

4. Kỹ năng xây dựng đội nhóm

 • Quá trình xây dựng đội nhóm
 • Yếu tố nền tảng để xây dựng nhóm làm việc hiệu quả cao (POPCI)
 • Xử lý các vấn đề nội bộ và bên ngoài
 • Vai trò của người lãnh đạo trong nhóm
  ~ Người điều phối, trung gian & đàm phán ~

5. Tạo động lực làm việc cho nhân viên

 • Ứng dụng các nguyên tắc, lý thuyết của thuật động viên.
 • Tạo “lửa” thông qua thiết lập mục tiêu SMART
 • Đánh thức “khả năng thể hiện” tiềm ẩn

Phần 3:Tóm tắt, lập kế hoạch phát triển năng lực bản thân

 • Thời lượng: 2 ngày (4 buổi)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Học phí: Liên hệ sớm để nhận ưu đãi
 • Địa điểm: Thay đổi theo từng khóa huấn luyện cụ thể
 • Hình thức HL: HL tập trung nhiều khách hàng hoặc HL theo yêu cầu (Public hoặc In-house)

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 04 6290 1166 hoặc Email: tuvan1@apluskaizen.vn