SÁCH HAY DO A+ GIỚI THIỆU

Trong quá trình nghiên cứu về các khía cạnh của doanh nghiệp, chuyên gia A+ sẽ tham khảo một lượng lớn các tài liệu có nguồn gốc nước ngoài cũng như các học giả, nhà quản lý trong nước có tiếng tăm… Và khi gặp một cuốn sách hay (bằng tiếng Việt), các chuyên gia của chúng tôi rất vui lòng được giới thiệu với tất cả các bạn hữu gần xa để cùng học tập chiêm nghiệm. Để kết quả học tập cùng A+ là cao nhất, chúng tôi chỉ xin giới thiệu những cuốn sách hay, tập trung ở 4 nội dung lớn như sau:

 

5S – Kaizen Tác phong – Kỹ năng Dịch vụ – Bán hàng Quản lý – Hệ thống

Nghệ thuật Kaizen tuyệt vời của Toyota Nghệ thuật làm việc tuyệt vời của Toyota Nghệ thuật làm việc cho ra kết quả của Toyota

 

Những điều sếp nói và

không nói với bạn

Người Việt – Phẩm chất và

thói hư tật xấu

Đọc vị bất kỳ ai Những đòn tâm lý

trong thuyết phục

 

Bán gì thì bán chứ đừng bán hàng Dịch vụ sửng sốt – Khách hàng sững sờ Triết lý chợ cá cho cuộc sống

 

Tinh hoa quản trị

Tứ thư lãnh đạo

Thuật lãnh đạo

Tứ thư lãnh đạo

Thuật dụng ngôn

Tứ thư lãnh đạo

Thuật xử thế

Tứ thư lãnh đạo

Thuật quản trị

 

Nếu các bạn gặp cuốn sách nào hay, thiết thực thì xin hãy vui lòng chia sẻ với chúng tôi qua email liên hệ info@apluskaizen.vn.

Làm như vậy là bạn đã cùng với tập thể A+ góp sức trong công cuộc xây dựng phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt ngày một vững mạnh!