Nâng Cao Nghiệp Vụ Tổ Trưởng Sản Xuất

Thực Hành Kỹ Năng Lãnh Đạo
21/01/2017
Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ
29/03/2017

Nâng Cao Nghiệp Vụ Tổ Trưởng Sản Xuất

Tại doanh nghiệp chế tạo, phân xưởng sản xuất là bộ phận trực tiếp và duy nhất tạo ra sản phẩm dịch vụ cung ứng cho khách hàng, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, đóng góp của người tổ trưởng trong vấn đề sử dụng nguồn lực lao động và thiết bị hiệu quả, tiết giảm chi phí sản xuất luôn là một vấn đề không thể xem nhẹ đối với doanh nghiệp.

Khóa huấn luyện TĂNG CƯỜNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ SẢN XUẤT của A+ KAIZEN sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý của người tổ trưởng sản xuất, đáp ứng yêu cầu quản trị sản xuất ngày càng khắt khe.

I. Đối tượng tham dự: các tổ trưởng sản xuất và nhân viên kế cận

II. Mục tiêu khóa huấn luyện

 • Hiểu được vai trò người tổ trưởng sản xuất mẫu mực
 • Đáp ứng tốt công việc quản lý phân xưởng sản xuất
 • Thúc đẩy được hoạt động cải tiến liên tục tại phân xưởng
 • Cân đối được việc quản lý kết quả sản xuất và quản lý phát triển con người

III. Nội dung huấn luyện

 1.  Vai trò và trách nhiệm
  • Vai trò của người tổ trưởng
  • Trách nhiệm và quyền lợi của tổ trưởng
  • Ảnh hưởng của tổ trưởng sản xuất
  • Năng lực cần thiết đối với tổ trưởng sản xuất
 2. Công việc thường ngày của người tổ trưởng
  • Xác nhận kế hoạch
  • Họp nhóm và triển khai theo kế hoạch
  • Quản lý PQCDSM
  • Quản lý 5S
  • Quản lý điểm thay đổi
  • Quản lý bất thường
 3. Nhiệm vụ cải tiến liên tục của người tổ trưởng
  • Nâng cao năng suất
  • Cắt giảm chi phí
  • Nâng cao hiệu suất thiết bị
  • Cải tiến chất lượng
  • Cải thiện tác động môi trường
  • Cải thiện môi trường làm việc
 4. Quản lý công việc và quản lý con người
  • Quản lý KPI và quản lý hành động
  • Quản lý phát triển nguồn lực con người
  • Phát triển bản thân của người tổ trưởng
 • Thời lượng: 2 ngày (4 buổi)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Học phí: Liên hệ sớm để nhận ưu đãi
 • Địa điểm: Thay đổi theo từng khóa huấn luyện cụ thể
 • Hình thức HL: HL tập trung nhiều khách hàng hoặc HL theo yêu cầu (Public hoặc In-house)

Bạn đăng ký khóa huấn luyện!!

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Hotline: 04 6290 1166 hoặc email: tuvan1@apluskaizen.vn