GIỚI THIỆU THƯ VIỆN
A+ hướng đến xây dựng một kho tri thức về phát triển cá nhân, kỹ năng làm việc, cải tiến doanh nghiệp, cũng như các công cụ quản trị hiện đại... Kênh Youtube của A+ là tập hợp giới thiệu các video về tác phong làm việc chuyên nghiệp, 5S - KAIZEN,... được minh hoạ sinh động, cụ thể, giúp người xem nắm được kiến thức một cách dễ dàng nhất (hầu hết video đều do A+ trực tiếp sản xuất). Bên cạnh đó, chuyên gia của A+ sẽ giới thiệu các cuốn sách về tác phong chuyên nghiệp, quản trị doanh nghiệp... xuất bản ở Việt Nam để các bạn tìm đọc. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các nhà xuất bản lớn tại Việt Nam, lần lượt xuất bản các tài liệu và sách liên quan đến phát triển cá nhân và cải tiến doanh nghiệp, tổng hợp từ kiến thức và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia cao cấp A+.