Giảng viên A+ tốt nghiệp suất xắc khóa Đào Tạo Tư Vấn Viên Cải Tiến Năng Suất

Báo chí giới thiệu chương trình của A+ phối hợp tổ chức với VCCI
05/10/2017
Giải Pháp Nguồn Nhân Lực 4.0
24/10/2017

Giảng viên A+ tốt nghiệp suất xắc khóa Đào Tạo Tư Vấn Viên Cải Tiến Năng Suất

Chị Nguyễn Thị Huyền, giảng viên hợp tác với A+ vừa hoàn thành khoá đào tạo Chuyên gia Hướng dẫn Thực hành Cải tiến Năng suất Doanh nghiệp do Viện Năng suất Việt Nam hợp tác với cơ quan năng suất Nhật Bản Japan Productivity Center WISE Project in Hanoi đồng tổ chức.

Chương trình WISE là chương trình đào tạo tư vấn viên thực hành cải tiến năng suất doanh nghiệp, có gần 20 học viên từ khắp các doanh nghiệp có tiếng tham dự.

Trong khoá đào tạo, chị Nguyễn Thị Huyền đã thực hành làm cải tiến tại Công ty vật tư ngành nước Tâm Thành. Chị Huyền cũng nhận được thư mời tham gia hội thảo quốc tế về năng suất với chuyên gia các nước do Tổ chức năng suất Châu Á tổ chức tại Malaysia.

Vừa qua, 27/9/2017 tại Khách sạn Bảo Sơn đã diễn ra Lễ Tổng Kết WISE1 với rất nhiều các chia sẻ kinh nghiệm cải tiến doanh nghiệp từ các chuyên gia mới tốt nghiệp, các chuyên gia Nhật Bản cũng như lãnh đạo các doanh nghiệp. Tại đây chị Nguyễn Thị Huyền đã có buổi presentation rất thành công và được bình chọn đứng hạng nhất .

Chị Huyền tốt nghiệp khoá đào tạo WISE với kết quả điểm tổng kết ngoài mong đợi 403.5/400 (vượt max) vì được cộng điểm do các doanh nghiệp tham gia hội thảo đánh giá.