Đào tạo nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại DN Nhật Bản

“Cầm tay chỉ việc” duy trì 5S tại nhà máy CET
07/12/2018
Doanh nghiệp tại Việt Nam đang thực hiện 5S như thế nào?
25/12/2018

Đào tạo nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại DN Nhật Bản

Thứ tư, ngày 19/12/2018, chuyên gia của A+ chúng tôi đã có buổi đào tạo chuyên sâu tại nhà máy sản xuất của một doanh nghiệp Nhật Bản nằm chương trình hợp tác đào tạo kết hợp với một công ty tư vấn và đào tạo cũng đến từ Nhật Bản về nâng cao năng lực quản lý sản xuất cho leaders nhà máy.

Đặt nhà máy tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên, TP Hà Nội, nhà máy mà chuyên gia A+ đào tạo đảm nhiệm việc sản xuất thành phần khuôn đúc cho ngành công nghiệp ô tô, gia công các sản phẩm khuôn đúc khác, với thị trường không chỉ ở Việt Nam mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới.

Thông qua khảo sát ban đầu, các chuyên gia đào tạo đã nắm bắt được những vướng mắc trong quản lý nhà máy. Cụ thể, nhà máy còn đang gặp khó khăn trong việc quản lý nhân sự và tương tác giữa nội bộ, vận hành, bảo dưỡng máy móc hiệu quả hay tiêu chuẩn lãng phí còn chưa được rõ ràng…

Trong buổi đào tạo ngày thứ tư vừa rồi, chuyên gia A+ đã đào tạo cho các tổ trưởng, quản lý áp dụng các công cụ quản trị như PQCDSM và PDCA, khích lệ tinh thần công nhân viên và xây dựng tinh thần làm việc nhóm năng động. 25 học viên là những người tổ trưởng cũng rất hào hứng với từng bài tập nhỏ trong buổi đào tạo và qua đó cũng đã chia sẻ thành thật về những khó khăn hàng ngày trong công việc của họ.

Kết thúc buổi học, các học viên chia sẻ rằng họ nhận thức và nhìn nhận được cách tư duy chuẩn của một người quản lý và sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi trong quá trình làm việc để nâng cao năng lực của chính bản thân cũng như toàn bộ công ty.

Ở các buổi đào tạo tiếp theo, chuyên gia đào tạo của chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các công nhân viên nhà máy về cách sử dụng máy móc, thiết bị để đạt hiệu quả tốt và duy trì ổn định, cũng như về an toàn làm động, nâng cao chất lượng… hướng đến trang bị cho người quản lý của nhà máy những kiến thức, kỹ năng toàn diện.

Hình ảnh đào tạo tại Tsukuba