Khảo sát hiện trạng áp dụng 5S tại VietinBank
23/01/2021
Đồng hành cùng VCCI, nâng tầm quản trị cho cộng đồng doanh nghiệp Việt
15/03/2021

5S áp dụng cho khối văn phòng, tại sao không?

09:00, 18/02/2021

Trong khoảng 2 năm qua, số dự án tư vấn triển khai 5S được thực hiện bởi A+ tăng đột biến ở mọi lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Đó là điểm rất vui với những người làm nghề tại tư vấn A+ bởi còn gì vui hơn khi nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhận ra giá trị của 5S đối với phát triển bền vững. Nhưng điều khiến chúng tôi vui hơn là tỷ lệ doanh nghiệp ở mảng phi sản xuất như ngân hàng, thương mại và dịch vụ đã gia tăng rất nhanh.

Các khách hàng thường chia sẻ, công cụ 5S rất “OK” nhưng “chúng tôi thường được tư vấn triển khai như là một nhà máy vậy…”

Thực tế, 5S thông thường có xu hướng tập trung vào sản xuất hơn nhưng không có nghĩa là không là không phù hợp với môi trường văn phòng. Khi triển khai doanh nghiệp chỉ cần mở rộng đối tượng “làm 5S” sang thông tin, chứng từ và các đầu công việc… Ví dụ như quản lý dữ liệu máy tính cá nhân, các nội dung chuẩn hóa của tổ chức/ doanh nghiệp đặt trên server hay cách trực quan hóa việc phân công công việc cũng như “phối hợp tác chiến” chứ không phải mỗi cách quản lý hồ sơ như các đơn vị vẫn thường làm…

Lợi ích đối với 5S cho khối văn phòng là to lớn, còn ít được khai thác tại Việt Nam ở thời điểm này nhưng chắc chắn sẽ trở nên phổ biến trong thời gian tới. Doanh nghiệp nào nhạy bén, sớm biến 5S văn phòng thành văn hóa thì đó sẽ là một sự khác biệt, là một lợi thế cạnh tranh mà đối thủ không dễ bắt kịp.

Bảo Yến.