Tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam, bộ KPI đã được áp dụng nhưng vẫn gặp phải những tình trạng sau đây:

  • Mục tiêu đề ra thường không được hoàn thành
  • Tinh thần làm việc của công nhân viên chưa cao
  • Phân chia nhiệm vụ và quyền hạn chưa thống nhất
  • Hệ thống đánh giá chưa chính xác, vẫn còn phụ thuộc vào cảm tính

Và nếu cũng như thế, doanh nghiệp của bạn có thể đang gặp phải những hệ lụy:

  • Công việc quan trọng không được hoàn thành với chất lượng tốt
  • Hiệu quả làm việc có thể cải thiện nhưng chưa được cải thiện
  • Nhân sự quan trọng dễ rời bỏ công ty

     >>> Khả năng cạnh tranh giảm, khó mở rộng và phát triển công ty

Nắm bắt được thực trạng của rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, A+ sau khi kiểm nghiệm đã quyết định mang đến dịch vụ tư vấn “Quản lý mục tiêu với KPI” như một “phương thuốc” chữa căn bệnh này  chỉ trong vòng 2 – 3 tháng triển khai và 2 tháng giám sát hỗ trợ, giúp doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý mục tiêu KPI phù hợp và tối ưu nhất.

 

NỘI DUNG TƯ VẤN

STT Nội dung chính Ghi chú
1 Khảo sát hiện trạng doanh nghiệp
2 Rà soát chức năng nhiệm vụ các phòng ban
3 Xây dựng Bản đồ chiến lược (SM) Gợi ý
4 Tuyên bố Mục tiêu năm của công ty (KPI mục tiêu)
5 Phân bổ Mục tiêu tới các phòng ban
6 Hoàn thiện Mục tiêu các phòng ban
7 Rà soát chức năng nhiệm vụ của từng vị trí làm việc (ma trận chức năng) Gợi ý
8 Hệ thống ghi chép nhật ký công việc cá nhân
9 Hình thành KPI cơ bản (theo chức năng nhiệm vụ)
10 Hoàn thiện KPI tổng hợp (5 nhóm mục tiêu)
11 Bổ sung Mô tả công việc theo vị trí làm việc Gói khác
12 Hoàn thiện kế hoạch hành động của bộ phận, nhóm và cá nhân Cơ bản
13 Thiết lập hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả Gói khác
14 Hình thành hệ thống báo cáo kết quả KPI
15 Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực của nhân viên (Khung năng lực) Gợi ý
16 Xây dựng hệ thống lương dựa trên thành tích KPI và năng lực Gợi ý
17 Xác định nhu cầu các năng lực cần đào tạo để thực hiện công việc Cơ bản
18 Gợi ý vận hành hệ thống đào tạo nội bộ

 

PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG

Các khách hàng của A+ chúng tôi đã thấy rõ được một sự cải tiến trong cách quản lý, sử dụng và đãi ngộ nhân viên. Ban lãnh đạo chia sẻ rằng họ cảm thấy quản lý nhân sự chưa bao giờ dễ dàng đến thế và tinh thần làm việc của công nhân viên cũng rất tích cực nhờ vào cơ chế đánh giá minh bạch, rõ ràng.