Sách hay do A+ giới thiệu

Trong quá trình nghiên cứu về các khía cạnh của doanh nghiệp, chuyên gia A+ sẽ tham khảo một lượng lớn các tài liệu có nguồn gốc nước ngoài cũng như các học giả, nhà quản lý trong nước có tiếng tăm… Và khi gặp một cuốn sách hay (bằng tiếng Việt), các chuyên gia của chúng tôi rất vui lòng được giới thiệu với tất cả các bạn hữu gần xa để cùng học tập chiêm nghiệm. Để kết quả học tập cùng A+ là cao nhất, chúng tôi chỉ xin giới thiệu những cuốn sách hay, tập trung ở 5 nội dung lớn như sau:
[5S – KAIZEN] / [TÁC PHONG – KỸ NĂNG] / [DỊCH VỤ – BÁN HÀNG] / [QUẢN LÝ – HỆ THỐNG]

• [NGHỆ THUẬT KAIZEN TUYỆT VỜI CỦA TOYOTA]
• [NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC TUYỆT VỜI CỦA TOYOTA]
• [NGHỆ THUẬT LÀM VIỆC CHO RA KẾT QUẢ CỦA TOYOTA]

• [NHỮNG ĐIỀU SẾP NÓI VÀ KHÔNG NÓI VỚI BẠN]
• [NGƯỜI VIỆT – PHẨM CHẤT VÀ THÓI HƯ TẬT XẤU]
• [ĐỌC VỊ BẤT KỲ AI]
• [NHỮNG ĐÒN TÂM LÝ TRONG THUYẾT PHỤC]

• [BÁN GÌ THÌ BÁN CHỨ ĐỪNG BÁN HÀNG]
• [DỊCH VỤ SỬNG SỐT – KHÁCH HÀNG SỮNG SỜ]
• [TRIẾT LÝ CHỢ CÁ CHO CUỘC SỐNG]

• [TINH HOA QUẢN TRỊ]
• [TỨ THƯ LÃNH ĐẠO – THUẬT LÃNH ĐẠO]
• [TỨ THƯ LÃNH ĐẠO – THUẬT DỤNG NGÔN]
• [TỨ THƯ LÃNH ĐẠO – THUẬT XỬ THẾ]
• [TỨ THƯ LÃNH ĐẠO – THUẬT QUẢN TRỊ]

Nếu các bạn gặp cuốn sách nào hay, thiết thực thì xin hãy vui lòng chia sẻ với chúng tôi qua email liên hệ info@apluskaizen.vn.
Làm như vậy là bạn đã cùng với tập thể A+ góp sức trong công cuộc xây dựng phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt ngày một vững mạnh!