Tăng Cường Nghiệp Vụ Quản Lý Sản Xuất

Giảm Chi Phí Sản Xuất Bằng Công Cụ KAIZEN
21/01/2017

Tăng Cường Nghiệp Vụ Quản Lý Sản Xuất

Bạn đã thấu hiểu tổng quan các nghiệp vụ cơ bản, kỹ năng cần có của Bộ phận QLSX cũng như vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của 1 người quản lý sản xuất?

 • Bạn đã biết các phương pháp để lên kế hoạch, chỉ thị sản xuất và kiểm soát sản xuất hiệu quả và ổn định?
 • Bạn đã thấu hiểu các công cụ để cải tiến sản xuất, nâng cao chất lượng và giảm thời gian sản xuất?

Khóa học “Tăng cường nghiệp vụ quản lý sản xuất” sẽ giúp trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần có, tạo nền tảng vững chắc để bạn sẵn sàng trở thành một quản lý sản xuất giỏi.

ĐỐI TƯỢNG Trưởng phòng, giám sát của bộ phận sản xuất, quản lý sản xuất và quản lý các bộ phận liên quan tại nhà máy (Phòng chất lượng, phòng kỹ thuật v.v.)
PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO Rèn luyện kiến thức và cách ứng dụng qua thảo luận nhóm và các bài tập cụ thể
MỤC TIÊU
 • Hiểu được kiến thức chung về quản lý sản xuất và vai trò, quyền hạn trách nhiệm của người Quản lý sản xuất
 • Có khả năng tổ chức sản xuất bao gồm lên kế hoạch, tiến hành sản xuất và kiểm soát sản xuất một cách phù hợp.
 • Biết cách tiến hành cải tiến liên quan đến QCDSME
NGÔN NGỮ Tiếng Việt
NỘI DUNG Phần 1: Quản lý sản xuất là gì? Vai trò của QLSX

 • Sản xuất là gì?
 • Các mô hình và phương thức sản xuất
 • Công việc quản lý sản xuất là gì?
 • Vai trò của bộ phận QLSX và kỳ vọng từ lãnh đạo
 • Trách nhiệm và quyền hạn
 • Mục tiêu cơ bản của QLSX (KPI)
 • Chân dung của người QLSX giỏi

 

Phần 2: Tổng quan các nghiệp vụ cơ bản của QLSX

 • Dự đoán nhu cầu và xác định mô hình sản xuất
 • Đánh giá nguồn lực *4M.SWOT
 • (P) Lập Kế hoạch sản xuất
  – Các loại kế hoạch sản xuất
  – Cách lập kế hoạch ngắn hạn *Tack time/ Lead time
  – Đánh giá tính phù hợp *PERT/GUNT CHART
  – Lưu ý khi lập của kế hoạch *Công đoạn “cổ chai”
 • (D) Tiến hành sản xuất – Quản lý QCDSE
  – Quản lý công đoạn
  – Quản lý điểm thay đổi
  – Xử lý bất thường
 • (C) Kiểm soát sản xuất
  – Các mục kiểm soát, cách thức và lưu ý
  – Giám sát tại hiện trường *5W2H
  – Triệt để báo cáo, trao đổi thông tin *Hourenso
 • (A) Cải tiến liên tục
  – 3 cải tiến chủ đạo của QLSX *QCD/WI/RACI/…
  – Phát triển nguồn nhân lực *Job Rotation
  – Các nội dung khác *Tồn kho/NCC/Mieru-ka

 

Phần 3: Xây dựng kế hoạch hành động *4 Shyogen-hyo/KPI…

 • Thời lượng: 3 ngày (6 buổi)
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
 • Học phí: Liên hệ sớm để nhận ưu đãi
 • Địa điểm: Thay đổi theo từng khóa huấn luyện cụ thể
 • Hình thức HL: HL tập trung nhiều khách hàng hoặc HL theo yêu cầu (Public hoặc In-house)

Đặc biệt, trong 3 ngày diễn ra khóa học, các học viên còn được trải qua những cuộc thi đua sôi nổi giữa các nhóm thông qua các bài tập, các phần thuyết trình và các trò chơi nhằm hỗ trợ học viên tích lũy thêm nhiều phương pháp đào tạo cũng như các kỹ năng ứng biến, kiểm soát lớp học.