Hợp tác với Viện tin học VCCI về huấn luyện doanh nghiệp

Đồng hành cùng VTV CAB trở thành nhà cung cấp truyền hình trả tiền số 1 tại Việt Nam
02/07/2017
Iron Girl – Chuyên gia A+ là học viên xuất sắc của dự án WISE
13/07/2017

Hợp tác với Viện tin học VCCI về huấn luyện doanh nghiệp

Ngày 20/06/2017 vừa qua, chuyên gia A+ đã có buổi thăm quan và làm việc với lãnh đạo viện tin học VCCI là bà Nguyễn Thị Thu Hằng, trưởng phòng tư vấn đào tạo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng cầm trên tay danh sách các khoá huấn luyện của A+

VCCI là đơn vị đã tổ chức rất nhiều các đề án, các chương trình, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh. Theo bà Hằng, tuy có nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện nhưng thực sự vần “khát” các chương trình có tính thực tiễn cao như của công ty giải pháp A+

Dự kiến đầu tháng 8, hai bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai một loạt các chương trình cải tiến doanh nghiệp. Bà rất kỳ vọng và các chương trình của A+ và cam kết sẽ hỗ trợ hết mình để kết nối Doanh nghiệp và A+.