Hợp tác giữa Công ty Giải pháp A+ và Công ty Đào tạo SALT

Iron Girl – Chuyên gia A+ là học viên xuất sắc của dự án WISE
13/07/2017
Huấn luyện chuẩn tác phong dịch vụ cho Ongthoxay
04/09/2017

Hợp tác giữa Công ty Giải pháp A+ và Công ty Đào tạo SALT

Tuần vừa qua, đại diện của công ty SALT anh Bùi Quốc Việt đã gặp gỡ trao đổi và bày tỏ quan điểm mong muốn hợp tác với công ty A+.

Với thế mạnh của mình ở các khóa đào tạo kỹ năng và các khóa học tinh thần truyền lửa như “Vượt lửa để thành công, tinh thần đồng đội, các kỹ năng lãnh đạo… Công ty Salt mong muốn tận dụng các thế mạnh của các chương trình huấn luyện về 5S; tác phong chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ của A+ để phục vụ khách hàng tốt nhất.

Thực tế SALT và A+ đã hợp tác rất nhiều trong các hoạt động đào tạo cho các doanh nghiệp lớn từ trước đến nay như Canon, Techcobank, FPT hay Viettel… với các khóa huấn luyện của SALT tập trung xây dựng Sức mạnh Tinh thần, Sức mạnh của Kỹ năng và Hiểu biết, và Sức mạnh Đồng đội cho mỗi cá nhân và tổ chức.(http://salt.edu.vn/)

Có thể coi đây là một bước tiến mới, chặt chẽ và toàn diện hơn, giúp 2 bên có thể tận dụng được thế mạnh của nhau từ tài nguyên phương pháp huấn luyện và dịch vụ tới khác hàng của mỗi doanh nghiệp.

Một số hình ảnh trong buổi gặp: