Đồng hành cùng VTV CAB trở thành nhà cung cấp truyền hình trả tiền số 1 tại Việt Nam

Quan điểm sản xuất của doanh nghiệp Nhật Bản qua Diễn Đàn Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam 2017
02/07/2017
Hợp tác với Viện tin học VCCI về huấn luyện doanh nghiệp
02/07/2017

Đồng hành cùng VTV CAB trở thành nhà cung cấp truyền hình trả tiền số 1 tại Việt Nam

Trong tuần vừa qua, nhận lời mời thăm quan doanh nghiệp từ đại diện lãnh đạo VTV CAB, chuyên gia A+ đã có buổi tiếp xúc tìm hiểu nhu cầu đào tạo của đơn vị này.

VTV CAB là đơn vị có sức tăng trưởng “nóng” xấp xỉ 300% trong vòng 3 năm qua, lên tới gần 3 triệu thuê bao. Vì vậy việc đào tạo huấn luyện nâng cao chất lượng dịch vụ là yêu cầu được Ban lãnh đạo đặt lên ưu tiên hàng đầu.

Trước đây đơn vị cũng đã từng có thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để đào tạo. Và hiện nay có mong muốn được công ty giải pháp A+ hỗ trợ tham gia huấn luyện theo từng đợt.

Trong tương lai gần và về lâu dài hai bên sẽ cùng nhau xây dựng một lộ trình đào tạo dài hạn, trong đó A+ sẽ thiết kế riêng cho VTV Cab những chương trình riêng cho các cấp cán bộ tới nhân viên, giúp cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển đột phá và bền vững, gắn với sự cải tiến liên tục về chất lượng dịch vụ để trở thành nhà cung cấp truyền hình trả tiền số 1 tại Việt Nam.